Internet và wifi

NetBalancer – Kiểm soát mạng internet toàn khu

Với quy mô nhỏ nhỏ thì bạn có thể hiểu thế này, cả xóm dùng chung mạng với nhau. Bỗng một ông cắm vài chục link Download vứt máy đó, thì những ông khác cứ xác định là ngồi chơi., mạng mẽo gì tầm này. Có khi gọi lên tổng đài FPT Hải Phòng kiến nghị mạng mẽo chán lắm. Không dùng được gì cả

Khi sử dụng phần mềm NetBalancer thì có thể kiểm soát việc này, ông nào mà chiếm mạng dùng chung lớn quá thì cắt, hoặc giảm băng thông đi. tức kiểu gói cước 100Mbps thì giảm cho ông ý chỉ được dùng 20Mbps mà thôi

Còn với tầm cao hơn, kiểu doanh nghiệp muốn quản lý sử dụng mạng của cả công ty thì cũng có nhiều ứng dụng khác nhau để sử dụng.

Link tải phần mềm: Tại đây ( bản Full nhé)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button