Internet và wifi

SoftPerfect Network Scanner – Quét thông tin mạng

SoftPerfect Network Scanner là phần mềm giúp lập trình viên, quản trị mạng nhanh chóng quét được các địa cỉ IPv4 và IPv6 với nhiều tuỳ chọn cao cấp. Nó có thể quét cổng, khám khá thư mục được chia sẻ, tuỳ chọn lọc và hiển thị. kết quả được xuất ra dưới dạng XML và JSO

Hỗ trợ đầy đủ cả khám phá IPv4 và IPv6.
Thực hiện quét ping và hiển thị các thiết bị trực tiếp.
Phát hiện địa chỉ MAC phần cứng, thậm chí trên các bộ định tuyến.
Khám phá các thư mục chia sẻ có thể ghi và ẩn.
Phát hiện địa chỉ IP bên trong và bên ngoài.
Truy xuất bất kỳ thông tin hệ thống nào qua WMI, đăng ký từ xa, hệ thống tệp và trình quản lý dịch vụ.
Quét để lắng nghe các cổng TCP, một số dịch vụ UDP và SNMP.
Truy xuất người dùng hiện đã đăng nhập, tài khoản người dùng đã định cấu hình, thời gian hoạt động, v.v.
Hỗ trợ thực thi lệnh SSH, PowerShell và VBScript từ xa.
Khởi chạy các ứng dụng bên thứ ba bên ngoài.
Hỗ trợ Wake-On-LAN, tắt máy từ xa và gửi tin nhắn mạng.
Xuất kết quả sang HTML, XML, JSON, CSV và TXT.
Tích hợp với Nmap để khám phá hệ điều hành, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và hơn thế nữa.
Có thể chạy từ ổ USB flash mà không cần cài đặt.

Cấu hình hỗ trợ cài đặt phần mềm

  • Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • RAM (Memory): 2 GB RAM (4 GB recommended)
  • Free Hard Disk Space: 200 MB or more

Link tải phần mềm Full: Tại đây

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button