Internet và wifi

SoftPerfect Switch Port Mapper

SoftPerfect Switch Port Mapper 3 ( Phiên bản đầy đủ do FPT Hải Phòng cung cấp miễn phí ) giúp bạn cài đặt vào máy tính Windows. Nếu chưa biết thì SoftPerfect Switch Port Mapper là phần mềm giúp quản lý mạng, báo cáo kết nối và kiểm soát kết nối thông qua những cổng nào được kết nốí

Tính năng của phần mềm

SoftPerfect Switch Port Mapper giúp liệt kê địa chỉ Mac, địa chỉ IP, máy chủ của máy tính kết nối với cổng đó cho mọi cổng được kết nối

Phần mềm cũng hiển thị từng nhà cung cấp mạng của khách hàng, tốc độ kết nối, bộ đếm và loại bỏ cổng kết nối bị lỗi. Đặc biệt giúp hỗ trợ khắc phục sự cố kết nối mạng

  • Hiển thị những gì được kết nối với mọi cổng chuyển đổi trong một định dạng bảng đơn giản.
  • Kéo bảng ARP từ bộ định tuyến để hiển thị thông tin IP của các máy khách được kết nối.
  • Quét mạng con hiện tại để tìm ánh xạ địa chỉ MAC-IP nếu không có bộ định tuyến.
  • Có hai phiên bản: một ứng dụng GUI và một ứng dụng bảng điều khiển để sử dụng trong các tập lệnh.
  • Cho phép khởi chạy trực tiếp các ứng dụng và công cụ khác để quản lý thuận tiện và dễ dàng.
  • Hỗ trợ đầy đủ SNMPv1, SNMPv2c và SNMPv3, bao gồm cả các hoạt động hàng loạt.
  • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10, Windows 8.

Hỗ trợ trên máy tính

  • Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • RAM (Memory): 2 GB RAM (4 GB recommended)
  • Free Hard Disk Space: 200 MB or more

Link Download Full: Tại đây

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button