Giáo dục

VUS EDUCATION Tiếng Anh cho trẻ từ 4 – 11 tuổi

VUS, đơn vị đào tạo Anh ngữ theo tiêu chuẩn toàn cầu được NEAS công nhận, tự hào được công nhận là chuẩn của ngành và trở thành một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy của EFL (Anh ngữ như một Ngoại ngữ).

VUS là hệ thống học tiếng Anh đa phương tiện đầu tiên trên thế giới. Phần mềm bao gồm tất cả các thành phần cần thiết để học sinh học tiếng Anh: âm thanh, video, văn bản và nội dung tương tác dễ sử dụng cho cả giáo viên và học sinh.

VUS không chỉ bao gồm các tài liệu dựa trên văn bản mà còn bao gồm các video clip có thuyết minh, minh họa, nhân vật hoạt hình và các trò chơi tương tác mà học sinh có thể là người tham gia tích cực. VUS tạo điều kiện học tập theo cách mà người học có thể chuyển đổi từ thành phần này sang thành phần khác tùy theo nhu cầu và mức độ yêu thích của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button