Uncategorized

Bảng giá nhà đất Hải Phòng (2020-2024) chi tiết

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đã công bố Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 năm (2020-2024). Bạn đọc và khách hàng lắp mạng FPT Hải Phòng có thể tải để tham khảo.

Bảng giá các loại đất là gì?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button