FPT TELECOM RA MẮT SOC - GÓI DỊCH VỤ INTERNET TỐC ĐỘ 1Gbps
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000