hi-fpt phần mềm hỗ trợ tối ưu khi khách hàng gặp sự cố mạng, đứt dây quang, mang châm, mạng chập chờn.
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000