Lắp đặt truyền hình FPT với nhiều tính năng nổi bật và tiện ích để chào mừng ngày thiếu nhi
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000