Khuyến mãi lắp cáp quang FPT tháng 6 năm 2017, tặng cước tháng, trang bị thiết bị, cước rẻ, giá cả ổn định
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000