Lắp mạng cáp quang FPT Hải Phòng ở khu vực Huyện
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000