Ưu đãi đặc biệt lắp Truyền hình cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet tại Hải Phòng
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000