cáp quang FPT Hải Phòng
Địa chỉ FPT Hải Phòng : 137 Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 180000