Internet và wifi

Lansweeper -giám sát hệ thống mạng

Lansweeper giúp bạn theo dõi và giám sát hệ thống mạng. Chương trình nãy sẽ kiểm tra số lượng máy tính sử dụng, hiển thị thông tin về thiết bị kết nối, phân vùng sử dụng và số lượng sử dụng cũng như các Driver đã cài đặt

Lansweeper là phần mềm giám sát theo dõi hệ thống mạng. Chương trình tiến hành kiểm tra số lượng máy tính sử dụng trong cùng 1 mạng. Đồng thời hiển thị chi tiết hệ điều hành đang sử dụng của mỗi máy, các phân vùng trên đĩa cứng, số lượng ứng dụng đã cài đặt, các driver đã cài đặt.\

Đại loiạ, có thể hiểu đây là phần mềm quản lý, nó sẽ quyét và quản lý toàn bộ hệ thống mạng internet của một doanh nghiệp, công ty nào đó, báo cho quản trị biết rằng máy tính nào đang được kết nối, phần mềm nào hết hạn bản quyền, Cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm từ máy thành viên, Thu thập thông tin thiết bị, phân tích và lập sơ đồ thiết bị sử dụng

Link Download phần mềm ( LanSweeper 9.0.30.1 Full)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button