Internet và wifi

MobaXterm Professional- Quản lý VPS

MobaXterm Professional là phần mềm quản lý VPS thông qua SSH tốt và tiện ích. Nó là phần mềm chuyên ngành dành cho quản trị web, sử dụng phần mềm để quản trị VPS từ xa. Phần mềm cung cấp tất cả các công cụ mạng (SSH, X11, RDP, VNC, FTP, MOSH, …) và các lệnh Unix (bash, ls, cat, sed, grep, awk, rsync, …) ,

MobaXterm Professional 

Cấu hình máy tính khuyến nghị MobaXterm Professional 

Là phần mềm có dung lượng và yêu cầu cấu hình nhỏ. Bạn vui lòng tham khảo

  • Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • RAM (Memory): 2 GB RAM (4 GB recommended)
  • Free Hard Disk Space: 200 MB or more

:ink tải phần mềm: tại đây

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button