Lắp đặt truyền hình FPT với nhiều tính năng nổi bật và tiện ích để chào mừng ngày thiếu nhi