ỨNG DỤNG ÔN THI ĐẠI HỌC RA MẮT TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH FPT - BIGSCHOOL CỦA FPT HẢI PHÒNG