Ưu đãi đặc biệt lắp Truyền hình cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet tại Hải Phòng